chuỗi hệ thống tiNiPark

Hơn 01 năm cung cấp giải pháp về chất liệu, phương án thi công và triển khai hàng loạt các dự an cùng Chuỗi Hệ thống tiNiPark trên toàn quốc.

Khách hàng
NKID GROUP
Thời gian
từ 2019 đến nay
Dịch vụ
Sản xuất - Thi công

Chúng tôi cung cấp giải pháp thiết kế, in ấn và thi công quảng cáo tối ưu nhất